Kalkbrud på Sydsjælland og Møn

Foto: Tage Klee

Lån en hakke og gå på fossiljagt i de enorme kridtlag, der har flere millioner år på bagen. Vær heldig og få en hilsen fra en fjern, fjern fortid!

Kalkbrud

Holtug Kridtbrud

Indtil 1972 blev der gravet kridt og kalk i Holtug Kridtbrud. I 1991 købte Skov- og Naturstyrelsen bruddet, så det i dag er et rekreativt område under Falster Statsskovdistrikt. I bruddet findes en lang række sjældne og fredede planter, bl.a. Stor Gyvelkvæler, samt padder (salamander, tuds...

Boesdal Kalkbrud

Boesdal kalkbrud blev nedlagt i slutningen af 70'erne, og Stevns kommune overtog senere ejerforholdet.  Man kan i dag stadig se rester fra dengang at der blev udvundet og forarbejdet kalk i Boesdal, i kanten af kalkbruddet kan man stadig se de to ovne som man brugte til at brænde kalken i...