Kalkbrud på Sydsjælland og Møn

Foto: Tage Klee

Lån en hakke og gå på fossiljagt i de enorme kridtlag, der har flere millioner år på bagen. Vær heldig og få en hilsen fra en fjern, fjern fortid!

Kalkbrud

Faxe Kalkbrud

Foto: VisitSydsjælland-Møn

Holtug Kridtbrud

Indtil 1972 blev der gravet kridt og kalk i Holtug Kridtbrud. I 1991 købte Skov- og Naturstyrelsen bruddet, så det i dag er et rekreativt område under Falster Statsskovdistrikt. I bruddet findes en lang række sjældne og fredede planter, bl.a. Stor Gyvelkvæler, samt padder (salamander, tu...

Boesdal Kalkbrud

Boesdal kalkbrud blev nedlagt i slutningen af 70'erne, og Stevns kommune overtog senere ejerforholdet.  Man kan i dag stadig se rester fra dengang at der blev udvundet og forarbejdet kalk i Boesdal, i kanten af kalkbruddet kan man stadig se de to ovne som man brugte til at brænde kalken...