Glumsø Kirke

Foto: VisitSydsjælland-Møn
Attraktioner
Kirker
Adresse

Storegade 24

4171 Glumsø

Kontakt

E-mail:bkj@km.dk

Telefon:57 64 59 80

Langhus med romansk midtparti, gotisk vestparti samt middelalderlige tilbygninger: kor, tårn og våbenhus. Kirken bærer præg af en gennemgribende ombygning i 1875-1876, og kun mindre stumper af korets flankemure og skibets vestgavl er bevaret.

Sengotisk alterbordsforside fra ca. 1520 med maleri. Altertavle i rig bruskbarok fra ca. 1645 og formentlig fra Abel Schrøders værksted i Næstved; i sidefelterne to kvindestatuer (Troen og Håbet); på fodstykket fodtvætningen og i topfeltet en krucifiksgruppe. Krucifiks i snitværk af sengotisk type. Romansk granitfont i én sten.
Prædikestol i bruskbarok og formentlig også af Abel Schrøder.
Kirken har salmetavler fra 1994 samt et monument på fællesgrav fra 1996. Begge er udført efter skitser og model udarbejdet af kunstneren Ullrich Rössing.

Glumsø Kirke er vejkirke og dermed åben for besøgende.

Adresse

Storegade 24

4171 Glumsø

Facilities

Vejkirke

Sidst opdateret af
Destination SydkystDanmark