site logo

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening

Velkommen til GHRVPK, - stedet hvor man kan få stillet sin nysgerrighed for hvordan bl. a. en kampvogn ser ud indvendig, da alle køretøjer må røres og kravles på/i.

Foreningen stiftedes i 2007 med følgende formål: ”At indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare gammelt militærhistorisk materiel, herunder panser og køretøjer, der i tidens løb har været i brug ved Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment.” Foreningen er endnu ikke et egentligt museum, men der arbejdes på det. Af samme grund er der kun åbent i forbindelse med skruedage, tiderne kan ses på vores hjemmeside.

Foreningen holder til i det gamle mobiliseringsdepot i Fredskoven. Her råder de over værkstedfaciliteter, depot og 4 store garager, hvor der vedligeholdes alt lige fra cykler til kampvogne.

Størstedelen af køretøjerne tilhører Gardehusarregimentet eller Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet).

Køretøjerne vises aktivt frem ved forskellige arrangementer, herunder åbent hus ved GHR, ved Forsvarskommandoens og Den kongelige Livgardes årlige deltagelse i Københavns Kulturnat, Gavnø Veteranbiltræf, Hjemmeværnets forskellige aktiviteter, Maribo Tattoo etc.

Deres motto "NIHIL NIMIS MAGNUM - NIHIL NIMIS PARVUM" beskriver bredden i deres arbejde, idet disse latinske ord betyder "Intet er for stort - intet er for småt", hvilket frit kan omsættes til "vi arbejder med alt fra feltcykler til kampvogne".

Åbningstider og information om rundvisning kan ses på hjemmesiden. Uden for deres åbningstider vil der også være mulighed for besøg, men så vil de gerne kontaktes via mail eller opringning inden besøg, så de kan forberede os bedst mulig.