Kortlægning af gæsteoplevelse og adfærd

Kortlægning af gæsteoplevelse og adfærd

I samarbejde med turismevirksomhederne gennemfører DMO’erne kontinuerlige undersøgelser af turisternes tilfredshed og adfærd.

Denne del af projektet har til formål at koordinere et samlet og tværgående set-up, der både måler tilfredsheden hos den enkelte aktør og de besøgendes adfærd og oplevelser på tværs af destinationen, vil bidrage med bedre mulighed for at identificere behov og mobilitet mellem attraktionerne - og dermed målrette udviklingen af nye oplevelseskoncepter til nye målgrupper. Tilbageløbet af resultaterne til partnervirksomhederne vil styrke aktørernes egne udviklingsmuligheder, herunder sæsonudvidelse og øget spredning af turisterne i området.

Projektet er støttet af

Erhvervfremmebestyrelsen