Turismebarometer

Turismebarometer

Turismebarometer 

De to DMO’er etablerer en ”monitor”, som på kortlægger antallet af overnatninger og besøgende på de forskellige overnatningstyper og attraktioner samt en dynamisk overvågning af den fremadrettede bookingsituation således, at indsatserne kan optimeres, kapaciteten øges og kapacitetsudnyttelsen forbedres.

Monitoren bygger på central datafangst via Danmarks Statistik samt indberetninger fra turismevirksomhederne og et panel af sommerhusejere. Data opbevares, behandles og aggregeres af Inzights A/S til et samlet billede, hvor udviklingen for de enkelte aktører ikke kan identificeres. Turismebarometeret vil yderligere indeholde anden relevant data fra eksisterende kommunale tællinger, QA-pop-ups på destinationernes hjemmesider mv.