Prins Carls Skolemuseum

Den 29. juli 1814 fik Danmark sin første skolelov, men allerede i løbet af 1600-tallet blev enkelte skoler indrettet med den hensigt at skaffe mulighed for undervisning af almuens børn.

I mange år blev Prins Carls Skole i Store Torøje mellem Fakse og Store Heddinge anset for at være den ældste bevarede landsbyskole i Danmark, men undersøgelser, som Nationalmuseet foretog for nogle år siden, har dog vist, at denne "titel" med rette må tillægges Rasmus Svendsens Skole i Fakse.

Først i begyndelsen af 1700-årene begynder der imidlertid så småt at komme skred i byggeriet af skoler på landet, hvor dagliglivet i landsbyerne ellers mest var præget af stavnsbånd og hoveriarbejde. Æren for det nye skolebyggeri tilkommer først og fremmest Frederik IV, der lod i alt 240 skoler, - 'De kongelige skoler' eller 'Rytterskoler' -, opføre i de 12 rytterdistrikter, som krongodset var blevet opdelt i, og hans søskende, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig, der begge lod en række skoler opføre på deres godser, de såkaldte Prinse- og Prinsesseskoler, bl.a. på Vemmetofte i Sydsjælland, hvor de begge boede i en del år.

En meget vigtig person bag de omfattende skolebyggerier var prins Carls overkammerherre, Carl Adolf von Plessen, som også var gehejmeråd hos Frederik IV. Von Plessen, der ligesom kongehuset var meget optaget af tidens religiøse strømning, pietismen, interesserede sig personligt meget for skolebyggeriet og lod selv bekoste opførelse og drift af 14 skoler på sine godser ved Næstved. Disse skoler er kendt som de 'Plessenske skoler' eller Greveskolerne.

Har I lyst til at se skolemuseet, kan I ringe til +45 56508328

Del denne side

Opdateret af:

VisitSydsjælland-Møn vt@vism.dk
 

Kontakt

Adresse

Nordhøjvej 11
4640 Faxe

Telefon

+45 56508328

Fakta

 • Adgang

  • Kun efter aftale
 • Faciliteter

  • Medbragt mad er tilladt
 • Samlingernes emne

  • Skolevæsen
 • Type

  • Frilandsmuseum

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 12.260107
Latitude : 55.274606