Gå på fossiljagt!

Foto: VisitSydsjælland-Møn

Tag på fossiljagt i SydkystDanmarks enorme kridtlag og find flere millioner år gamle levn fra fortiden. 

Forstenet historie

For ca. 70 millioner år siden levede der blæksprutter, søpindsvin, muslinger, alger og mange andre dyr omkring Møns Klint, der med tiden blev indlejret i klintens kridt. Mange af arterne er nu uddøde, men du kan stadig være heldig at finde forsteninger af dem i den kalkholdige undergrund - fx vættelys, som er en del af rygskjoldet fra en blæksprutte, og søpindsvin. 

Husk dog på, at du ikke må bruge hakke eller andet værktøj, når du går på fossiljagt på Møns Klint, så det er altså udelukkende allerede synlige fund, du må samle op. 

Stevns Klint var for omkring 65 millioner år siden dækket af hav, ligsom det meste af Nordeuropa var det. Derfor kan vi i dag være heldige at finde fossiler i kridtet og kalken, som stammer fra dengang. Det er blandt andet muligt at finde fossile rester af snegle, søpindsvin og søstjerner, men også hajer og blæksprutter levede i vandende, og derfor er det også muligt at finde levn fra disse. På GeoMuseum Faxe kan man se en flot samling af fossiler.

Du må ikke bruge hakke eller andre værktøjer, når du går på fossiljagt på Stevns Klint, så derfor er det udelukkende allerede synlige fund, du må samle op. 

På fossiljagt i Holtug Kalkbrud 

Holtug Kalkbrud fungerede indtil 1972 brugt som aktivt kalk- og kridtbrud, mens det nu er et beskyttet "Natura 2000-område". Du kan leje leje hammer og mejsel på stedet og gå på fossiljagt i det smukke og særprægede landskab, hvor du kan være heldig at finde forsteninger af både søpindsvin, blæksprutter og hajer i det bløde, hvide kridt. I det store vandhul lever fredede salamandre og andre små vanddyr. 

Husk: Fossiler er levn fra forhistorien og det er vigtigt, at I begiver jer ud i fossiljagten med respekt og forståelse for retningslinjerne for, hvad I må samle ind og tage med hjem. Læs mere her