Flydende pressemøde

Flydende pressemøde blev tilløbsstykke

25. juni lancerede SydkystDanmark i samarbejde med 16 lystbådehavne i destinationen et nyt online sejlerunivers på Danmarks største havneportal Havneguide.dk