Holmegaards Mose

Attraktioner
Naturområder
Adresse

Holmegaards Mose

4684 Holmegaard

Kontakt

Af den oprindelige højmose er der kun 27 ha tilbage. Tørvet blev gravet væk og brugt til brændsel i ovnene på Holmegaards Glasværk og som brændsel for egnens befolkning.

Det understreges, at enhver form for organiseret aktivitet i mosen, f.eks. men ikke begrænset til orienteringsløb, fugleekskursioner, nattergale ture, botaniske udflugter etc. i hvert enkelt tilfælde kræver tilladelse fra ejeren. Mosen og dens fauna og flora er sårbar, og trykket fra publikum er stærkt stigende. Man opfordres derfor til nøje at følge Naturfredningslovens bestemmelser, som de er anført ved skiltning ved adgangsvejene til mosen. Jagten er udlejet, hvorfor særligt hensyn til vildtopdræt og udsætningssteder bør tages, ligesom adgang til mosen kan være forbudt ved skiltning på enkelte jagtdage. Offentligheden har kun ret til færdsel i området efter naturfredningslovens regler om almenhedens færdsel i private skove (på befæstede veje og stier). I det på fredningskortet viste højmoseområde har offentligheden dog ret til at færdes efter naturfredningslovens regler om almenhedens færdsel på udyrkede arealer. Fredningsnævnet kan med ejerens tilladelse give skoler og forskningsinstitutioner adgang til at benytte mosen i undervisnings- og forskningsøjemed.

Adresse

Holmegaards Mose

4684 Holmegaard

Facilities

Afmærkede ruter

Mose

Opdateret af:
VisitSydsjælland-Møn