Nyord Enge Naturreservat

Foto: Camønoen
Attraktioner
Naturområder

Nyord er ca. 5 km2 stor og består af ca.120 ha moræne-jord, hvor Nyord By og agerjorden ligger. Derudover består øen af 400 ha strandenge, som oversvømmes af saltvand hver vinter og afgræsses om sommeren. Engene er hjemsted for et meget rigt plante- og fugleliv og kendes som et af de bedste levesteder for vade- og svømmefugle i Danmark.

Fuglelivet kan studeres fra fugletårnet ved landevejen, midt på engene. Du kan også besøge Hyldevang Naturcenter, Nyords eneste udflyttergård, der i dag ejes af Skov og Naturstyrelsen. Her findes en bålhytte, shelters, en sansehave og et handicapvenligt udsigtspunkt over engene.

Adresse

Ulvshalevej 401

4780 Stege

Facilities

Informationstavle

Eng

Naturskole

Fugletårne

Bålhus

Vandreruter

Borde og bænke

Shelter

Følg på:

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
Destination SydkystDanmark