SydkystDanmark

Holtug Kridtbrud

Indtil 1972 blev der gravet kridt og kalk i Holtug Kridtbrud. I 1991 købte Skov- og Naturstyrelsen bruddet, så det i dag er et rekreativt område under Falster Statsskovdistrikt.

I bruddet findes en lang række sjældne og fredede planter, bl.a. Stor Gyvelkvæler, samt padder (salamander, tudser og frøer) og krybdyr (firben og hugorm).
Holtug Kridtbrud er også et godt sted at finde fossiler og forsteninger.

Det er muligt at komme ned til kysten uden brug af trapper.
EU habitat område på grund af den specielle overdrevsflora og forkomst af store vandsalmander.