Højerup Ny Kirke

Foto: Johnny Balslev
Attraktioner
Kirker
Adresse

Højerup Bygade 35

4660 Store Heddinge

Kirken er opført i kridtsten fra Stevns Klint, Apsis har dog bæltemuring af flintesten som en efterligning af klintens geologiske opbygning.

Kirken, der blev indviet i 1913, er tegnet af arkitekt Helge Bojsen Møller, broder til sognepræst Tage Møller. Den fremstår som en traditionel romansk landsbykirke med skib, kor, apsis, våbenhus og tårn.

Alteret er af kridtsten, prydet med ornamenter, forestillende kristne symboler: I midten et øje i trekant, symbolet på den treenige Gud. Alteropsatsen af træ har udskæringer med følgende symboler. Den opstandne Kristus (Lammet med sejrsfane) og symboler for de fire evangelister.

Den store døbefont er af kridtsten. Den er prydet med tre store engle i relief. Det er maleren Johannes Malling, der har dekoreret kirken med fresker.

Gavlene på stolestaderne fortæller sagnet om kirken yderst på klinten, der hver julenat rykker et hanefjed ind i landet, for at den ikke skal styrte i havet.

OBS: Der skal betales p. afgift på 30.- på parkeringen ved kirken og museet. Denne afgift går til at holde mindelunden og omkring liggende arealer.

Adresse

Højerup Bygade 35

4660 Store Heddinge

Sidst opdateret af
Destination SydkystDanmark