Apostelhuset

Foto: Destination SydkystDanmark
Attraktioner
Bygningsværker og bymiljøer
Adresse

Riddergade 5

4700 Næstved

Kontakt

E-mail:apostelgaarden@mail1.stofanet.dk

Telefon:55728800

fax:55728936

Apostelhuset som ligger i Riddergade, har fået sit navn efter de 13 store udskårne knægte som der forestiller Jesus og de 12 apostle. Udskæringerne over og under de enkelte figurer menes at symbolisere himlens lyksaligheder og jordens prøvelser.

Huset var oprindeligt en bygning i to stokværk. Andet stokværk af Apostelhuset er for længst gået tabt, og en hårdhændet restaurering i 1880'erne udslettede meget af det, der var tilbage.

De udskårne figurer, som hører til de ældst bevarede af deres slags, indgik i det oprindelige toetages bindingsværkshus blev genbrugt ved restaureringen. 

 

 

Adresse

Riddergade 5

4700 Næstved

Facilities

Kan kun ses udefra 

Bindingsværkshus

Sidst opdateret af
Destination SydkystDanmark