Gå til indhold
Datadrevet

Datadrevet Destinationsudvikling og Kommercialisering af data

Foto: Tue Schiørring

Viden og indsigt er altafgørende for udvikling af turismen, og flere beslutninger bør tages på et oplyst grundlag. Gennem projektet etablerer vi et datahub, som virksomheder, de tre DMOer og områdets turismefremmeaktører kan bruge som fælles datagrundlag for fremtidens turismeudvikling.